• TRENINGI

    Splošno – temperamenti igralcev v nogometu

      Temperamenti v nogometu: Čedalje bolj je pomembno spoznati temperament igralcev in trenerjev in to predvsem zaradi tega ker so vaje ki se uporabljajo v  trenažnem procesu vse bolj podobne igri, ki pa je seveda predvsem  čustvena zadeva.  Torej če igralci izvajajo trening-vajo…