• RSA METODA

  Temeljni začetki mentalnega treninga za nogometaše….3. del

  10.  Igralec se mora potruditi da v vsakdanjem življenju postane bolj umirjen, dostojanstven, pogumen in odločen. Vsem nevarnostim in težavam naj mirno gleda v oči, prav tako probleme in težave naj rešuje takoj, brez odlašanja. 11. Prav tako je dobro da se potrudi da je njegovo življenje skladno z ekipo, klubom.  Naj ustvarja harmonične odnose z igralci, trenerji okoli sebe in živi v skladu z zakonitostmi in ritmi ekipe, kluba. 12. Igralec lahko na ta način razvija občutek skromne pripadnosti ekipi, klubu in okolju. Prebuditi mora v sebi občutek hvaležnosti do vseh. 13. Pa vendar se mora igralec občasno ustaviti in opraviti  „revizijo“ vsega kar se mu je zgodilo v…

 • RSA METODA

  Temeljni začetki mentalnega treninga za nogometaše….2. del

   6. Mentalni trening mora izvajati igralec vsak dan pa tudi če traja samo 5 minut. To bo pomembno doprineslo doseganju igralčevega notranjega miru in psihične stabilnosti.  Olajšalo mu bo izvajanje vseh  drugih aktivnosti tako v vsakdanjem življenju in še posebno na poti igralčevega nogometnega napredka. 7. Umirjeno in brez predsodkov, bolj s srcem in mentalno notranjostjo kot pa z umom naj igralec  opazuje vse okoli sebe in se naj trudi da čim bolj popolno razume, dojame in občuti vsebinska dogajanja v nogometu. 8. Zavedati se mora da za en korak napredovanja v nogometu, mora igralec narediti tri korake na poti izpopolnjevanja lastne osebnosti. (Zlato pravilo) 9. Igralec se mora zato…

 • RSA METODA

  Temeljni začetki mentalnega treninga za nogometaše….

  Osnovne zahteve, ki se pojavijo za uspešno delo v nogometu; 1. Vsak igralec ima v sebi skrite sposobnosti, ki jih  lahko s pomočjo pravilnega treninga vedno izpopolnjuje na boljše. Da bi po tej poti pravilno krenil mora za svoj cilj postaviti ne svoje lastno nogometno bogastvo, ampak vse večji osebni prispevek nogometnemu razvoju svoje ekipe. 2. Igralec mora biti skromen in razvijati občutek globokega, iskrenega spoštovanja do vseh v ekipi in klubu. 3. Biti mora brezkompromisni borec proti vsakovrstnim lažem, prevaram, dogmam in še posebej predsodkom; in tudi da se vzdržuje od kritiziranja, obsojanja drugih igralcev in širjenja klevet na račun drugih. 4. V vsem  naj išče in usmerja pozornost…

 • RSA METODA

  Zakaj igralci ne napredujejo, pa čeprav veliko trenirajo….

  Zakaj igralci ne napredujejo pa čeprav veliko trenirajo: Vzroki so lahko različni- najpogostejši so  v mentalni sferi igralca; Vzrok; govorjenje neresničnosti: Kot povsod, je  tudi v nogometu polno vsemogočih neresničnosti, ko igralci drug drugemu nekaj rečejo a tega tako ne mislijo, in se to pojavi kot odtis pečata  v pečatni vosek..hinavščina, neresnica, obrekovanje ostanejo kot odtisi v mentalni sferi igralca. In ti odtisi v mentalni sferi zavirajo razvoj igralca. Moralnost igralca se ustvarja z spoznavanjem dejstev in ne z moralnimi pravili. Zato morajo biti s strani trenerja dani močnejši nagibi, spodbude in impulzi iz samega moralnega področja. Tudi laganje iz vljudnosti ali navade, neodkritosrčnost,  hinavščina in  tudi majhna obrekovanja (celo…

 • RSA METODA

  V nogometu živimo, delamo, se gibljemo in obstajamo

  NEKAJ  O RAZVOJU V NOGOMETU Razvoj v nogometu poteka v spirali in sicer vedno naprej in proti “navzgor” in je torej vsak ovinek spirale  krog…torej namesto da “jamramo” ker  nimajo naši igralci nekih sposobnosti, ki bi jih želeli, morajo delati na sebi da bi jih “pridobili”.. Talent; to je moč v igralcu, ki omogoča razvoj, in ne samo razvoj latentnih predvidenih možnosti, ki evolucijo vsakega igralca delajo različno, ampak uvaja element originalnosti in ponudi ustvarjalnim sposobnostim področja v igri, da se lahko razvije “vrhunskost”. INVOLUCIJA; to je obdobje, ki je namenjeno doseganju samozavesti in graditvi nosilcev v nogometu, skozi katere se izraža igralec in z njim ekipa. EVOLUCIJA; to je…

 • RSA METODA

  Taktične vaje – situacijska vadba 4:0 * dve žogi

    Situacijska vaja 4:0* dve žogi; Vaja se lahko uporablja kot osnovna začetna vaja in sicer tako da so igralci na pozicijah 1-2-3-4 in  v začetni postavitvi sta žogi na poziciji 1 in 4; dirigirani podaji sta samo prvi dve in sicer 1 poda na 2 in ta na 4 in obratno 4 poda 3 in ta poda na 1; nato pa igralci sami iščejo najbolj ugodno podajo in zaključijo z udarcem na gol; vračajo se na začetno izhodišče in sicer v rahlem teku ali hoji s tem da si vedno podajajo žogi in se pogovarjajo o nogometu.. na začetnem izhodišču si zamenjajo pozicije in sicer 1 gre na 2…

 • RSA METODA

  Dodatek – RSA metoda- taktika in taktični sistemi

  Bistvo našega dela z RSA metodo v taktiki in taktičnih sistemih: Kako začeti z trenažnim delom na razvijanju nogometne volje, čustev v nogometu in nogometnega mišljenja  pri igralcih in ekipi na odgovarjajoč način? Ali igralec sprejme trening z predanostjo in umirjeno in s tem kvalitetno udejani trening v  vsebino trenažnega procesa? Dodatek RSA metoda – taktika in taktični sistemi – teorija

 • RSA METODA

  Modul C – RSA metoda – izpopolnjevanje mentalnega znanja igralca

  V tem modulu C bo predstavljeno kako doseči igralčevo psihično ravnotežje da bi lahko sodeloval v storilnostnem nogometu; trendi v tem in mednarodnem vrhunskem nogometu so »uživati v igri«, kako doseči ustvarjalnost v igri in sigurnost v »pas-igri«, prikazali bomo kako se rešujejo kompleksne situacije skozi elemente presenečenj v igri in kako naj igralec pridobi zaupanje v lastne individualne rešitve in kako se naučiti pozitivne »govorice« telesa. Prikazati želimo da se lahko doseže da so igralci ustvarjalni in da imamo rešitve tudi za težke naloge tako v igri kot na samem vzgojnem področju. Več: Modul C – volja, mišljenje in občutenje igralca in RSA metoda -Priprava za mentalni trening v…

 • RSA METODA

  Modul A – RSA metoda – Kako doseči ustvarjalen in moralen nogomet

  Osnovna skica postavitve igralcev:  formacija obrambe  plitka in ozka in formacija napada široka in globoka. Tekma: Kandidati za posamezna igralna mesta ( pozicije, številke) Kriteriji za igranje na posameznih igralnih pozicijah-mestih. Individualna, skupinska in ekipna taktika za tekmo. Plan tekme:  sistem igre, časovna in vsebinska razdelitev tekme, ter naloge igralcem glede na nasprotno ekipo. Več o tem: Modul A taktika v nogometu in RSA – Kako doseči ustvarjalen in moralen nogomet