TRENINGI

Dva temeljna principa za treniranje igralcev mlajših kategorij

 

Kako treniramo :

Tako kot povsod drugod tudi pri nas v Sloveniji začnemo z treningi, ko so igralci vsaj malo sposobni slediti zahtevam trenerja.

V osnovi delovanja pri treniranju moramo  upoštevati dva principa in sicer:

  1. Princip; prosta igra-  to pomeni, da je sama prosta igra najpomembnejša  in temeljna dejavnost treniranja ,skozi igro se igralec povezuje z ostalimi igralci in seveda tudi z igralci nasprotne ekipe, pridobiva izkušnje, izraža svoja občutja, razpoloženja in si razvija igralsko domišljijo. Prosta igra vodi igralca ki samoiniciativnemu delovanju, socialnemu vedenju, ga opogumlja in mu dopušča svobodo samostojnega odločanja v igri ter mu s tem krepi samozavest in gradi pozitivno  samopodobo, ki pa je seveda zelo pomembna pri nadaljnjem  treniranju nogometa.

 

  1. Princip; dva trenerja na ekipo- pri skupnem treniranju dveh trenerjev  se pojavi večji razpon in raznovrstnost tistega kar trenira igralec; in s tem povečujemo možnost uspeha v ekipi za večje število različnih igralcev, s tem pa se poveča možnost razvoja čustvenih, socialnih in moralnih kapacitet vseh igralcev. Potrebno je vedeti, da je nogometno igrišče mesto, kjer igralci razvijajo ali pa ne razvijajo različne kompetence, ki določajo samostojnost in različne sposobnosti, in tudi mesto kjer se razvija prijateljstvo z soigralci in kjer je vloga člana ekipe očitna, povsem in s tem je  povsem jasno  da mora imeti vsaka ekipa določeno število igralcev, če želi igrati nogomet.

 

Vaje, ki jih uporabljamo v samem treningu pa seveda  ocenjujemo po tem kako pomaga pri razvoju igralca, potrebno je vedeti, da je marsikatera vaja  lahko na prvi pogled videti zelo dobro, toda velikokrat  ne more  ponuditi nič drugega kot »mehansko« izvajanje in ne vpliva na notranjost igralca, kar pomeni da se ne krepi igralca in s tem ekipe  v smislu spoznavanja nogometne igre.

Na ta način  imajo igralci možnost razviti svoje nastavke za kvalitetno dojemanje igre, ki edina kaže kako igralec trenira in  kako razvija svoj potencial….

 Vedno in  vsepovsod  iščemo  dobre  lastnosti  in  sposobnosti  v    vseh igralcih  in  lepoto  v  nogometni  igri…

  Če želite komentirati; franc.sivko@siol.net……. lepo povabljeni…