Nerazvrščeno

Esencialen aspekt našega treniranja je igra! Kako doseči hitro igro naše ekipe…..

Pojasnila – obrazložitev našega dela pri treniranju najmlajših

  1. Spoznati in prepoznati naloge; vsak nogometni trenažni proces se začne ko se prepozna izziv  in ko  prevzamemo nalogo da jo opravimo.

..namen je  predvsem vzpodbuditi čut za odgovornost, iniciativnost in občutek za sodelovanje s pomočjo nogometnih in tudi drugih športnih vaj; brez pritiska in plitkih pojasnil uvajamo igralce k njihovim dolžnostim.

  1. Planirati; glede na vzroke, ki jih želimo odpraviti planiramo cilje in namene trenažnega dela in to natančno opredeliti kako opraviti delo.

Treningi naj potekajo 2-3x tedensko in to po 90 min, vedno sta  dva trenerja skupaj; igralci so ponavadi zelo heterogeni v svojem znanju, vzroki so različni in zato se uporablja RSA metoda ki omogoča skupno delo zelo različnih igralcev in vseeno se doseže cilje ki pa seveda niso tako visoki ki bi jih lahko postavili če bi bila ekipa bolj homogena po različnih kriterijih…

  1. Odločitev za ukrepanje: čeprav se lahko še vedno kaj doda, se kaj novega spomni; pa vendar se je treba odločiti in ukrepati in torej začeti z trenažnim procesom.

Organizacija treninga in sam trening je velikokrat v obliki šablone, ker je to najbolj enostaven način za učenje in kontrolo koliko se napreduje pri ekipi in pri posameznemu igralcu; negativnosti ki se pojavijo  pri šablonskem delu rešujemo tako da se ustvari harmonija med igralci na treningu in sicer da nismo togi pri izvedbah da igralci v sami šabloni vaje delajo tudi po  »svoje«

  1. Potek, izvedba; dejanska izvedba ali potek trenažnega dela, kjer se pokaže ali ste  premislili in izvedli pravilno tisto kar je načrtovano..

Trening je  sestavljen iz vaj gibljivosti in koordinacije nato je igra in sicer od 1:1, 2:2, 3:3 ali 2:1 ali 1:2 in še ostale kombinacije 4 do 6 igralcev; nato so vaje tehnike 1. Nivo do 3. Nivoja in sicer tehnika udarcev, driblinga, zaustavljanja..nato je zopet igra 3:3 ali 4:4 nato je atletski del : to pomeni ABC atletike in vaje (skoki.. obrati..) nato zopet igra 4:4 ali 6:6.. nato zaključek z prostim strelom ali kazenskimi streli…takšen vzorec – šablona  je običajno zelo dobro sprejet s strani igralcev in staršev…

  1. Kontrola – nadzorovanje; vedno in večkrat  mora biti možno preveriti samo delo in ali se držimo planiranih vsebin ter seveda kaj in če je treba še kaj dodati.

Sam trening ali tekma je  kontrola, test tistega kar smo trenirali, tako da igralci zelo dobro vedo kaj se od njih zahteva in  zelo hitro se ugotovi koliko truda so vložili v sam trening ali tekmo..večkrat  pa lahko pride do rahlega konflikta predvsem zaradi premajhne angažiranosti igralcev  glede na vztrajnost  pri ponavljanju enakih vaj ( to je tudi negativna stran šablone)

  1. Popraviti, korigirati; iz kontrole in nadzorovanja se mora zaznati potrebo po spremembah in oceniti ali se postopek nadaljuje ali popravi.

Za enkrat se v tem obdobju  še ne pojavlja zahteva po razvoju individualne nadarjenosti ampak je vse podrejeno delovanju v službi ekipe;  seveda pa  vsak igralec sam dela na svojem razvoju v okviru svojih sposobnosti in v okviru svoje dobe, v kateri je..

  1. Zaključevanje: podobno kot pri odločitvi za začetek dela je tudi pri zaključevanju potrebno premisliti kako je potekal celoten trenažni  proces in kako se je upoštevalo vse kar je bilo potrebno za izvedbo dela.

Pri celotnem procesu treniranja se poskuša razvijati ključna znanja in spretnosti in sicer to pomeni timsko delo, ustvarjalnost in tudi sposobnost za postopno delo ….

  1. Ovrednotenje; ko je delo končano pride čas za pogled nazaj, za samo učenje in ponotranjeno delo.

Glede na usmeritve ki jih potenciramo v našem treningu; to pomeni  da je velik poudarek na duel igri v obrambi in napadu; da imajo igralci močan udarec; in da veliko in hitro tečejo; in to so bistveni poudarki pri našem treningu mlajših kategorij..

 

JUTRI SE NADALJUJE….