TRENINGI

Evidenčni listi za ocenjevanje igralcev in igralk na tekmah in treningih

Koraki pri vrednotenju trenažnega dela:

1. Cilji in smotri ter težišča treningov –

2. Celostna analiza o vsakem igralcu – tehnika, taktika, kondicija, psiha-

3. Trening – metodično planiranje- (vadbeni čas, organizacija, obremenitve, vaje in učinek vaj)

4. Trening – praktični del;

5. Tekmovanja in turnirji;

6. Kontrola trenažnega procesa – kontrola učinka, zunanje ocenjevanje, pisno ocenjevanje…

 

Modul B Evidenca za vrednotenje dela v nogometu za igralce in igralke