TRENINGI

Kako doseči kar največ tistega ustvarjalnega potenciala ki je v igralcu…

 

Tu govorimo o načinu, kako igralec osvaja določene ideje, torej igralec mora vsako idejo notranje dojeti, dobiti »pomen« vaje, in se truditi v smeri odstranjevanja napačnih informacij o treniranju; v samem treningu se odloča na osnovi temeljitega premišljevanja tudi o povsem »navadnih« vajah, ki izgledajo nepomembne, poskuša najti  razloge za vsako vajo kako naj vaja bogati igro.

 

2. sklop: Inspiracija – sistem B

Pri tem sklopu govorimo o določenih razmerjih znotraj ekipe in tudi o razmerjih v samem igralcu med tehniko, taktiko, kondicijo in mentalno pripravo  in seveda o medsebojnem delovanju vseh teh lastnosti in sposobnosti. Predvsem pa se igralec uči spoznavati ta razmerja v ekipi in v sebi.

Sposobnosti in lastnosti pa morajo biti harmonično in pravilno obremenjene v treningu in pozicijah v igri, tu pa se pojavi usmerjanje pozornosti na povsem določene predstave in pojme v zvezi z nogometom. Z vsakim trenutkom spremembe v igri ali treningu je igralec pred novo nalogo.

 

Sistem B :

 

Naše vaje krepijo duh ekipe, igralci pa dobijo občutek za notranje dojemanje vaje ter vzpostavijo pristen kontakt med soigralci in ekipo, treningi in tekme se morajo vklopiti v širše okolje in s tem tudi igralec reagira na izzive iz okolja; igralec pa ne sme prehitevati z zahtevami po napredku v igri, pa tudi počasen ne sme biti; prav tako igralec ureja svoje ambicije, torej nič ne prepušča slučaju, postavlja si cilje, ter izpolnjuje dolžnosti vse bolje in popolneje.

 

3. sklop: Intuicija – sistem  C

Zaključno področje daje igralcu  stopnjo nogometnega znanja, ko obvlada situacijo na terenu, dobi jasno sliko o cilju in smislu igre; torej čita komunikacijsko  mrežo tako svoje ekipe kot tudi nasprotne; vendar pa je nevarnost da prehitro spodbudimo napredek in potem je kvaliteta tehnike slaba, dodelanost taktičnih vaj  pa slaba.. Zato je treba obveščati igralce o njihovem napredku in istočasno pokazati pot za dosego višje stopnje, igralci pa si morajo ustvariti nekaj lastnega – to je pot stran od najrazličnejših odvisnosti …..;

 

Sistem  C :

 

V tem sklopu pride do izraza talent igralcev, ter seveda vse trenažno delo v prejšnjem obdobju, ter sposobnost sprejetja zahtev za prestop v višji rang tekmovanja. Trud in napor je usmerjen da se čim več nauči v  samem treningu. Opazuje tudi druge igralce vendar jih ne kritizira, temveč iz njih vleče vse najboljše  za sebe, napake soigralcev  pa poskuša razumeti in jih nikakor ne obsoja; dolžnost na treningih je vedno nad vsako simpatijo ali antipatijo.

 

 

Praktična pravila ki so v  RSA  metodi  temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in znanju ter pomagajo igralcem in ekipam ki želijo napredovati na višji nivo igranja nogometa.