Nerazvrščeno

Kako naj sodelujeta dva trenerja pri eni selekciji ?

 

Pri vsaki selekciji potrebujemo dva trenerja, ki zgledno sodelujeta:

Ni pa nobenega razloga, da trenerja iste ekipe osvojita podobne stile in prakso dela za mlajše kategorije.

Ideja o delu s kolegi je, da se izmenjajo spoznanja in da se trenažni proces izboljša. Cilj ni uskladiti se z nekom, ali pa oblikovati tuje obnašanje. Vedeti pa je treba, kako trenira drugi trener.

Pomemben je občutek enotnosti za vse igralce in izzvati in stimulirati igralce z uporabo podatkov, ki sta jih dobila v razpravah (planirane in koordinirane) med trenerji.

Potrebno je ustvariti možnost za vsakega posameznika, da zadovolji standarde dosežkov (znanj), ki so prej bili pričakovani samo pri manjšem delu ekipe.

 

Z razširitvijo razpona in raznovrstnosti tistega kar igralec trenira: kar se nedvomno pojavlja pri sistemu dveh ali več trenerjev ekipe, povečujemo možnost uspeha v ekipi za večje število različnih igralcev, s tem pa se poveča možnost razvoja emocionalnih, socialnih in moralnih kapacitet.

 

Ker nogometno igrišče je mesto, kjer igralci razvijajo ali pa ne razvijajo različne kompetence, ki določajo samostojnost in sposobnost, kjer se razvija prijateljstvo z soigralci in kjer je vloga člana ekipe očitna.

 

Pozornost na naslednje razlike igralcev:

Obnašanje igralcev : hitrost v izvrševanju nalog, ne sledijo nalogam.

Moteče obnašanje: predvsem se pojavi problem »prevelika živahnost« nekaterih igralcev, pasivnost motorično manj sposobnih igralcev.

Dosežki:

  • razlikovati dosežke, ki so rezultat trenažnega procesa in treninga v klubu,
  • dosežki ki so rezultat treninga izven kluba,
  • dosežki igralcev, ki se redno ne ukvarjajo z nobenim športom izven kluba.

Trenažni proces v nogometu ima obveznost (tu so  vedno   rezerve):

  • da služi velikemu številu različnih igralcev v različnih ekipah,
  • dati možnost igralcem, da trenirajo in se učijo na način, ki njim odgovarja,
  • vztrajati na tem, da igralci jasno pokažejo, da obvladajo nogometne naloge,
  • uporabljati odgovarjajoče pobude za igralce,
  • usmeriti trenažno delo na uporabo igralčevega razmišljanja in dejstvovanja,
  • obdržati strukturo trenažnega procesa čimbolj enostavno
  • in s tem fleksibilno.