TRENINGI

Kdo je neustvarjalen igralec in kaj to pomeni ?

Kdo je neustvarjalen igralec in kaj to pomeni:

Večina igralcev  ima vedno  že v samem začetku predstavo kaj mora narediti pri treningu ali situaciji v igri in sicer; iz njihovega  spomina se pojavi nekaj kar je v dani situaciji nekdo že naredil, odigral… Torej ko želijo nekaj izvesti to delajo tako, kot so že videli  na treningu ali pa kakor se priporoča…. (vendar je tu treba takoj povedati da igralci morajo znati  izvajati  tudi natančno predvideni program dela  in to z veliko ponavljanj …);

 

 • večina igralcev obvlada osnove nogometa, vendar pa jih ne znajo pretopiti v ustvarjalne ideje in zato je zelo veliko neustvarjalnih igralcev;
 • tudi v primeru ko  je igralec nagnjen k različnimi negativnostmi (len, zloben..) ima z svojimi negativnostmi precej več možnosti da postane nogometno neustvarjalen ;
 • neustvarjalen igralec pride v situacijo da zapravlja svojo nogometno energijo in ne upošteva sistemskih dogovornih in odgovornih odnosov ter s tem pride v položaj da celo  ne želi več trenirati nogometa;

 

Kako poskušamo  z našim delom pomagati pri razvijanju kreativnosti v igralcih in ekipi:

 • rešitev je predvsem v tem da se upoštevajo negativnosti  in ravnodušnost v igralcih  in se seveda poskušajo spremeniti; in s tem  dobijo igralci potem stabilnost pri izvajanju vaj  in povezanost z ekipo in to je pot napredka v igri;
 • najbolj pa je pomembna volja do sodelovanja, ki se lahko preko igralca, ekipe širi na okolje, in preko pravilnega odnosa trenerja pomaga vsem v ustvarjalnem delu;

Visual Art Training:  kako se trenira ?

 1. sklop: Imaginacija – sistem A

Ta prvi sklop deluje kot stalna preobrazba, sprememba iz enega stanja tako igralca kot ekipe  v drugega in sicer vseh štirih sistemov  v nogometu in to nogometne tehnike, taktike , kondicije in mentalne priprave. Spoznavamo številne ideje in zakonitosti igre.

 • priprava: najpomembnejše so vedno vaje, v njih se nahaja tisto, da igralec ve kaj in zakaj vadi, trenira in kako vplivajo vaje na igro ekipe;
 • trud igralca je usmerjen v pravilno postavitev na nasprotnega igralca, da ne dopusti da ga preseneča in da povečuje in ojačuje svoje igralske sposobnosti;
 • »videti razliko med tistim kar je in tistim kar mora nastati« – tu se pojavijo zapreke, ki delujejo proti pravilnemu razvoju;
 • če igralec ne napreduje lahko doživlja nogomet povsem drugače kot ostali, predvsem pa nima občutka za realnost, in lahko celo misli da je že dosegel višje stopnje igranja;
 • razvoj nogometne igre je odvisen od tega v kakšnem  ritmu in  kakšni frekvenci se  izvajajo vaje  in seveda  od  sposobnosti prilagajanja vseh deležnikov  novim smernicam v sodobnem nogometu (pravilen ritem povezuje nasprotja in je vedno v krogotokih); igra je vedno v nenehnem pretakanju, prežemanju – dinamiziranje, ritmiziranje, oblikovanje, izgrajevanje …;
 • torej trenažno delo je v bistvu koncentrirano, je kompaktno in seveda nosi posledice;

Naslednjič : 2.sklop – sistem B in kako se spoznava pomen igralčeve volje, nogometnega mišljenja in občutenja v igri…