RSA METODA

Modul C – RSA metoda – izpopolnjevanje mentalnega znanja igralca

V tem modulu C bo predstavljeno kako doseči igralčevo psihično ravnotežje da bi lahko sodeloval v storilnostnem nogometu; trendi v tem in mednarodnem vrhunskem nogometu so »uživati v igri«, kako doseči ustvarjalnost v igri in sigurnost v »pas-igri«, prikazali bomo kako se rešujejo kompleksne situacije skozi elemente presenečenj v igri in kako naj igralec pridobi zaupanje v lastne individualne rešitve in kako se naučiti pozitivne »govorice« telesa.

Prikazati želimo da se lahko doseže da so igralci ustvarjalni in da imamo rešitve tudi za težke naloge tako v igri kot na samem vzgojnem področju.

Več: Modul C – volja, mišljenje in občutenje igralca in RSA metoda -Priprava za mentalni trening v nogometu