TRENINGI

O razvoju igralca v nogometu…..

Razvoj igralca v  nogometu:
Trener ima najprej nalogo da  »pripravi« fizično telo v največji možni meri, to pomeni da bo kasneje to fizično telo igralca, čim manjša ovira za tisto kar zahtevajo  ideje  igranja   v visoko storilnostnem nogometu…seveda je to pogojeno z določeno ustvarjalno  svobodo  in harmonijo pri delu  na treningih in povezano z  ritmičnim sistemom ekipe….

Pomembno je da ima trener rad svojo metodo dela, ker se igralci razvijajo pod vplivom te metode in tudi potem  sami igralci kasneje svobodno in odgovorno  uporabljajo  znanje ki so ga pridobili pri trenerju ki dela z radostjo in veseljem…je pa velika nevarnost če trener in igralci imajo  prevelik notranji kontakt (to pomeni da trener obvladuje ekipo kot da je »njegova« – primer; kot  ima koklja piščančke), ker potem ni objektivnosti ne s strani trenerja, še manj pa z strani igralcev; torej ideja igre in pripadnost klubu sta vedno na najbolj pomembnem mestu  pri razvoju  tako igralca kot ekipe…s tem se ustvari pozitiven notranji kontakt vseh in nepristranskost pri sprejemanju vedno novih sprememb, ki pa so potrebne za razvoj  vseh v klubu…

Razvoj osebnosti igralca mora biti v središču našega treniranjačut za odgovornost, iniciativnost in ustvarjalnost so vrednote, ki jih je treba skrbno spodbujati; to pa pomeni drugačno treniranje in sicer brez odvečnega pritiska in neskončnih pojasnil kaj vse mora igralec narediti; torej na »mehak« način uvajamo igralce k njihovim dolžnostim, ker na  ta način dobimo igralce ki so odprti za vse možnosti tako v  profesionalnem  ali amaterskem nogometu..

Pomembno je da igralec izvrši dobro namero v treningu ali tekmi, v nasprotnem primeru se lahko začne zmanjševati njegova moralna vrednost, ker različni igralci  na različnih stopnjah razvoja seveda zelo neenako vidijo in različno dojemajo nogomet..

Pri našem delu se srečujemo z verjetjem da se igralec veliko spremeni če se spremenijo zunanje okoliščine (boljši pogoji za treniranje, nove žoge, novi čevlji… in kar je pač tega) seveda  je dobro imeti  boljše pogoje ampak izboljšanje igralca ne poteka  na podlagi zunanjih okoliščin ampak vedno je napredek možen samo skozi notranjost igralca; torej izboljšati  misli igralca, oplemenititi njegova čustva in občutenja ter utrditi njegovo voljo….seveda pa ne obstaja noben recept za rešitev teh nalog ampak je potrebno imeti brezpogojno zaupanje da  vsak igralec lahko sam pride do višjega nivoja igranja če najde spodbudo za svoj razvoj v  trenerju, ekipi, klubu…

se nadaljuje….