TRENINGI

Osnovna pravilna načela treniranja v nogometu – 1.del

Osnovna  pravilna  načela treniranja v nogometu:

Kako z samovzgojo, negovanjem našega trenažnega dela v samem treningu uspemo na odgovarjajoči način krepiti in razvijati  voljo, emocije in mišljenje v nogometu ?

Nogometna volja ; katere lastnosti moramo posebno izobraziti – kultivirati  če želimo ugodno delovati na impulze volje?

Če razvijamo miren  način opazovanja, potem bo naša umirjenost, naš sprejem vsega kar je okoli nas ojačila  našo voljo.

Če smo umirjeni bomo v samem treningu  močnejši; z jezo in  nestrpnostjo postajamo slabotnejši. To še posebej velja za igralce…. torej igralci so močni  če se umirjeno soočajo z vsako okoliščino; nasprotno pa njihova  volja postaja vse bolj slabotna, če stalno nekaj “godrnjajo” in so vedno “nezadovoljni”.

Mi slabimo igralčevo  voljo če zahtevamo od njega da se nekaj uči, da nekaj dela, trenira kar še ne odgovarja njegovim sposobnostim.

Delati napačno je enako kot da se upiramo programu dela  in  je v povezavi z ogromno slabitvijo  volje.

Prezgodnje prebujenje strasti, nagonov , poželenj deluje negativno na samo voljo. (tekme  !!!!)  V igralcu se pojavi  občutek prisiljenosti  v nekaj, ta občutek nezadovoljstva  je pa seveda tudi znak slabe volje.

Posebno je slabo takrat ko je slabitev volje pri igralcu  izzvana z stanji nemirnosti, strahu, obupa…. ker je ravno obup tisto kar se lahko pričakuje če se ne napreduje v soglasju z  notranjim spoznanjem psihe igralca.

Kadar se igralec  samo “priključuje” na učenje, treniranje….   takrat ne more doseči notranjega zadovoljstva in posledica je pomanjkanje energičnosti.

Drugi aspekt pri pravilnem treniranju  so emocije- čustva;

Kaj deluje ugodno na emocije igralca;  trud igralca mora biti usmerjen, osredotočen na okolje v katerem trenira, da je pozornost usmerjena na vse kar se dogaja okoli njega. Ta pozornost da se z velikim interesom  opazuje okoli sebe je nekaj kar deluje “blaženo” na kultiviranje čustev. In kadar  se škodljivo vpliva na  čustva takrat se tudi indirektno vpliva na voljo.

Primer; Nekdo naredi nekaj nasprotno kar pričakuje igralec –  tedaj si mora igralec reči sam sebi; v redu to je tisto kar je on naredil! Če se pa razjezi in postane  osoren, to pa je znak slabljenja volje.

Izlivi besa, zavirajo pravilen razvoj emocij, pa tudi volje, pa tudi širši vpliv na igro imajo.

Mišljenje

Misel prikliče impulz volje. Ko je igralec  buden je buden v mislih in ne v volji. Torej če je  človek umirjen, spokojen  ali je jezen postane tudi volja takšna.

Nezdravost volje se “vliva”  v naše telo, torej  tudi zaradi telesnega zdravja se mora igralec potruditi da “disciplinira” voljo. Z druge strani pa ne škoduje zdravi volji,  bolj kot takrat ko se ne zanima, ko je  ravnodušen  do okolja na treningu. Ravnodušnost igralca  umrtvi  emocije in vodi k slabitvi volje.

Trmoglavost – to je lastnost da se  trdno ostaja pri tem ali onem. Kadar se igralec potrudi da ni trmast takrat se bo opazilo, da se njegova  čustva popravljajo in da ojačuje svojo voljo.

Za zdrave emocije imamo lepo besedo domiselnost. Igralci  naj bi trenirali, igrali tako da se podpira njihova fantazija, da se v njihovi notranjosti  budi samostojnost, tako da morajo razmišljati o svoji igri.

Tretji aspekt – mišljenje;   skozi predanost in uvid na treningih in tekmah se največ doseže pri razvijanju mišljenja , ne toliko skozi logične vaje, ampak z opazovanjem te ali one stvari, da se  uporablja primere iz celotnega nogometa,  da bi igralci prodrli do ideje igre,  ki je  v samem nogometu.

 Predanost pomeni stremljenje da se nekaj odkrije z mišljenjem, predstavami. Takšna mentalna predanost ima izredno ugoden efekt tudi na kasnejše življenje igralca. Nelogično mišljenje je danes na splošno  zelo razširjeno. Nelogično mišljenje pripelje do slabe volje, egoizma, hipohondričnosti… in vsaka trmoglavost  vsaka samoživost , delujeta  rušilno na mišljenje.

Vse tiste lastnosti ki so v povezavi z trmoglavostjo in sebičnostjo, slavoljubje , vse te stvari delajo  igralčevo mišljenje nezdravo in negativno delujejo na igralčeva  čustva.

Pri tem pa naletimo na moralna načela, ki  se lahko uvidijo,  ne morejo se  pa  vzdrževati !!!!  Uvideti  nujnost moralnega im moralnih impulzov.. učenje, treniranje  naj vliva moralne impulze v telo. Dobiti skromnost in zmernost do vsega obstoječega.

V mladosti, pri treniranju  se večkrat lahko pridobi občutek nemira, strahu in obupa; ker je ravno to tisto kar se pojavi, če se ne trenira  v soglasju z pravilno vzgojo, zato je tako pomembno da imamo  pravilna osnovna načela treniranja….

se nadaljuje…..