RAZVOJ NOGOMETA,  TRENINGI

Svetovanje za napredek v nogometu

Svetovanje za napredek v nogometu 2021

Nudimo individualni pristop !!!!


Sredstva, pridobljena od svetovanja so namenjena vzdrževanju spletne strani o nogometu in razvoju RSA metode na Slovenskem.

V skladu z nogometno »znanostjo/teorijo« in odnosom do objektivne realnosti/prakse, nudimo mnenja/odgovore/svetovanja v treh ‘kvalitativnih’ nivojih.

Zaradi sposobnosti, lastnosti in posebnosti dojemanja posameznega igralca, nivoji podajanja znanj med seboj spontano oscilirajo in se  skladno prepletajo, ne glede na nogometni nivo ali igralski  domet igralca, saj RSA metoda terja, da se za vsakogar primerno upošteva pragmatične vidike treniranja in igranja tekem.

  1. Nivo svetovanja – podajanje mnenj/znanja z namigi trajnejših rešitev, da spodbudimo osebno rast posameznega igralca – je namenjen igralcem, ki polno vpeti v vsakdan, dojemajo in živijo nogometno realnost predvsem na nivoju trenažnih dejstev, in seveda s pomočjo prepoznavanja/učenja skozi  vzročno-posledične ‘zveze’ ali dojemljivosti nogometa kot športa.
  • Navadno skuša igralec bolj premostiti kot trajno razrešiti fizične ali TE-TA izzive. Igralec lahko spada med veliko večino igralske populacije, vezan na institucionalna “znanja”, tako v klubu kot morda v reprezentancah, torej je  ujet v sistemu. Glede pričakovanj po osebni rasti, ne izkazuje  pozitivnih tendenc niti opazne motivacije; svoje probleme raje zaupa trenerjem, raznim  »specialistom«, zato težje spozna dolgotrajnost učinkov “neodvisnega svetovanja” z RSA metodo.


“Vse več treningov je velikokrat  namreč brez logike, polno lažnega učenja, nastalega skozi razvitost nogometne misli a navadno v pomanjkanju nogometnega duha”…, saj:
” Čeprav nekateri trenerji in igralci  prepoznajo kvaliteto RSA metode , skoraj nikoli ne spremenijo mišljenja, da bi onim, ki že uporabljajo RSA metodo, verjeli in jih primerno upoštevali«

“V prikritem notranjem kljubovanju (ignoranci RSA metodi) igralci običajno izbirajo poti, ki se njim sicer zdijo ‘logične’ in ‘prave’ a žal, tega ne izkazujejo končni rezultati.”

  • Nivo svetovanja je namenjen zmerni osebni  rasti igralca tudi na kolektivnem nivoju se pravi  za  njegovo sodelovanje v ekipi in prilagajanju spremenljivim okoliščinam v klubu. RSA metoda zajema znanja za razumevanje bližnje prihodnosti, podaja trajne rešitve za raznovrstne probleme, spodbuja globlja razumevanja igre in  globlje osmišlja komunikacijske mreže v ekipi in klubu.

Na tem nivoju je številna literatura v veliko samo-pomoč  ampak lahko  tudi zavaja; predvsem z omejevanjem igralske svobode, ki igralcu na ta način ne omogoča da se  sooča z nogometno realnostjo, da bi bolj aktivno pristopil k soodločanju, svoji odgovornosti do lastnega razvoja.

Naše svetovanje lahko razreši izzive ‘racionalnega’ in ob večji kritični presoji lahko  spodbudi posameznika, da samostojneje prepozna nogometno rast na enostaven in prodoren način.  Potrebuje večjo mero samopotrditve – resen notranji pristop spremljajo travme negotovosti – zato spodbujamo k večji neodvisnosti in samo-angažiranosti, z danostjo specifičnih vaj, – za dosego igralčevega  lastnega dometa percepcije igre, interpretacije posamezne vaje.

Namreč, iskanje notranjega bistva, specifičnih znanj, ni možno pridobiti zgolj na treningih in tekmah pred  številnim avditorijem, …


   Ob evolucijskem preskoku na višje nivoje  našega igranja nogometa, morajo igralci   potrebna notranja spoznanja izmenjavati , nadgrajevati  notranje potenciale, strpno tkati  komunikacijske mreže.

Informacije glede svetovanja: franc.sivko@siol.net

Leave a Reply