RSA METODA

Temeljni začetki mentalnega treninga za nogometaše….2. del

 6. Mentalni trening mora izvajati igralec vsak dan pa tudi če traja samo 5 minut. To bo pomembno doprineslo doseganju igralčevega notranjega miru in psihične stabilnosti.  Olajšalo mu bo izvajanje vseh  drugih aktivnosti tako v vsakdanjem življenju in še posebno na poti igralčevega nogometnega napredka.

7. Umirjeno in brez predsodkov, bolj s srcem in mentalno notranjostjo kot pa z umom naj igralec  opazuje vse okoli sebe in se naj trudi da čim bolj popolno razume, dojame in občuti vsebinska dogajanja v nogometu.

8. Zavedati se mora da za en korak napredovanja v nogometu, mora igralec narediti tri korake na poti izpopolnjevanja lastne osebnosti. (Zlato pravilo)

9. Igralec se mora zato potruditi, da v svoje vsakdanje življenje vnese čim več vrlin (skromnost, blagost, strpnost, resnicoljubnost, hrabrost, vztrajnost, odločnost, dobronamernost..) in da iz življenja popolnoma iztisne negativne karakteristike (sebičnost, grobost, vihravost, lažnivost, omahljivost, oholost..) in tudi negativna čustva (sovraštvo, bes, strah, zavist…)!

naslednjič  naprej….