RSA METODA

Temeljni začetki mentalnega treninga za nogometaše….3. del

10.  Igralec se mora potruditi da v vsakdanjem življenju postane bolj umirjen, dostojanstven, pogumen in odločen. Vsem nevarnostim in težavam naj mirno gleda v oči, prav tako probleme in težave naj rešuje takoj, brez odlašanja.

11. Prav tako je dobro da se potrudi da je njegovo življenje skladno z ekipo, klubom.  Naj ustvarja harmonične odnose z igralci, trenerji okoli sebe in živi v skladu z zakonitostmi in ritmi ekipe, kluba.

12. Igralec lahko na ta način razvija občutek skromne pripadnosti ekipi, klubu in okolju. Prebuditi mora v sebi občutek hvaležnosti do vseh.

13. Pa vendar se mora igralec občasno ustaviti in opraviti  „revizijo“ vsega kar se mu je zgodilo v preteklem času (lahko vsak teden ali vsaj vsak mesec). Dobro je če preveri pravilnost svojih dejanj, ciljev in stališč v zvezi z vsem kar je okoli njega.

14. Nikakor pa naj ne bi  igralec pozabil na vljudnost (ljubeznivost), ki je vrlina prijazne  zadržanosti do vsakega kritiziranja. Če igralec razvija to vljudnost na pravi način lahko nastane nova oblika razmerja, ki pa nima  nobene zveze z preračunljivostjo ali z “konvencionalnostjo” ampak je izraz jasne srčnosti igralca, ki daje pravi uspeh v nogometu.