TRENINGI

To je naš nogomet – nogomet v Sloveniji

»Prosta igra je najpomembnejša in temeljna dejavnost v mlajših kategorijah. Skozi igro se igralec povezuje z ostalimi igralci in igralci nasprotne ekipe, pridobiva izkušnje, izraža svoja občutja, razpoloženja in si razvija domišljijo. Igra igralca vodi k samoiniciativnemu delovanju, socialnemu vedenju, ga opogumlja in mu dopušča svobodo samostojnega odločanja ter mu s tem krepi samozavest in gradi pozitivno samopodobo«.  

Naš moto:  »Humano delo z igralci in na lastnih izkušnjah zgrajen nogometni zaklad«

  • spoznati igralčevo nogometno znanje in njegove psiho-fizične sposobnosti in lastnosti;
  • uporabiti vzgojno-moralno tehniko nogometa in pedagoški instinkt;
  • postaviti ideal igre, ki naj postane izvir idej skozi voljo igralca in ekipe;

Naša pot k praktičnemu pospeševanju nogometnega znanja v igralcih in ekipi:

– k izboljšanju nogometnega znanja tako igralca v klubu in ekipi,

V skupnem delu vseh udeležencev pri razvoju nogometa  mi  prispevamo:

– k bogatenju same igre  in posredovanju pri vajah na treningih  – samoizobraževanju pri razvoju igralcev  k ekipni usmeritvi in da postanejo igralci dejansko konkurenčni na evropskem trgu nogometa,

– k izboljšanju teoretičnega znanja v igralcih in trenerjih (čustvena in intelektualna raven »nadzahtev« v mlajših kategorijah),

– k ustvarjalni združitvi – razvoju medsebojnih nogometnih razmerij v ekipi in klubu,

– k ustvarjalnosti zdravega evropskega nogometa v klubih k izboljšanju skupnega dela in dvigovanju zdravega izvora kvalitete in k dvigovanju ekipnega duha v  nogometu.

Mi vtisnemo v igralce, ekipo, v celoten  nogomet:

  • obstoječi model RSA metode dela,   daje bogat in globok vtis na nogometno igro in jo pomaga spremeniti  ter daje več kot zadovoljivo dojemanje vseh  na poti za napredek,
  • podobne metode in koncepti primanjkujejo v nogometu, skupaj pa razrešujejo probleme Tehnike, Taktike, Kondicije, Psihične priprave in dajejo novo kvaliteto v medsebojnem sodelovanju in dvigovanju na višji nivo igre.

Vedno in  vsepovsod  iščemo  dobre  lastnosti  in  sposobnosti  v    vseh igralcih  in  lepoto  v  nogometni  igri ! 

Z radostjo, veseljem in ljubeznijo igrati in spoznavati nogomet. Izberi nogomet – nogomet  v Sloveniji!

Leave a Reply