• RSA METODA

  Temeljni začetki mentalnega treninga za nogometaše….3. del

  10.  Igralec se mora potruditi da v vsakdanjem življenju postane bolj umirjen, dostojanstven, pogumen in odločen. Vsem nevarnostim in težavam naj mirno gleda v oči, prav tako probleme in težave naj rešuje takoj, brez odlašanja. 11. Prav tako je dobro da se potrudi da je njegovo življenje skladno z ekipo, klubom.  Naj ustvarja harmonične odnose z igralci, trenerji okoli sebe in živi v skladu z zakonitostmi in ritmi ekipe, kluba. 12. Igralec lahko na ta način razvija občutek skromne pripadnosti ekipi, klubu in okolju. Prebuditi mora v sebi občutek hvaležnosti do vseh. 13. Pa vendar se mora igralec občasno ustaviti in opraviti  „revizijo“ vsega kar se mu je zgodilo v…

 • RSA METODA

  Temeljni začetki mentalnega treninga za nogometaše….2. del

   6. Mentalni trening mora izvajati igralec vsak dan pa tudi če traja samo 5 minut. To bo pomembno doprineslo doseganju igralčevega notranjega miru in psihične stabilnosti.  Olajšalo mu bo izvajanje vseh  drugih aktivnosti tako v vsakdanjem življenju in še posebno na poti igralčevega nogometnega napredka. 7. Umirjeno in brez predsodkov, bolj s srcem in mentalno notranjostjo kot pa z umom naj igralec  opazuje vse okoli sebe in se naj trudi da čim bolj popolno razume, dojame in občuti vsebinska dogajanja v nogometu. 8. Zavedati se mora da za en korak napredovanja v nogometu, mora igralec narediti tri korake na poti izpopolnjevanja lastne osebnosti. (Zlato pravilo) 9. Igralec se mora zato…

 • RSA METODA

  Temeljni začetki mentalnega treninga za nogometaše….

  Osnovne zahteve, ki se pojavijo za uspešno delo v nogometu; 1. Vsak igralec ima v sebi skrite sposobnosti, ki jih  lahko s pomočjo pravilnega treninga vedno izpopolnjuje na boljše. Da bi po tej poti pravilno krenil mora za svoj cilj postaviti ne svoje lastno nogometno bogastvo, ampak vse večji osebni prispevek nogometnemu razvoju svoje ekipe. 2. Igralec mora biti skromen in razvijati občutek globokega, iskrenega spoštovanja do vseh v ekipi in klubu. 3. Biti mora brezkompromisni borec proti vsakovrstnim lažem, prevaram, dogmam in še posebej predsodkom; in tudi da se vzdržuje od kritiziranja, obsojanja drugih igralcev in širjenja klevet na račun drugih. 4. V vsem  naj išče in usmerja pozornost…

 • RSA METODA

  Zakaj igralci ne napredujejo, pa čeprav veliko trenirajo….

  Zakaj igralci ne napredujejo pa čeprav veliko trenirajo: Vzroki so lahko različni- najpogostejši so  v mentalni sferi igralca; Vzrok; govorjenje neresničnosti: Kot povsod, je  tudi v nogometu polno vsemogočih neresničnosti, ko igralci drug drugemu nekaj rečejo a tega tako ne mislijo, in se to pojavi kot odtis pečata  v pečatni vosek..hinavščina, neresnica, obrekovanje ostanejo kot odtisi v mentalni sferi igralca. In ti odtisi v mentalni sferi zavirajo razvoj igralca. Moralnost igralca se ustvarja z spoznavanjem dejstev in ne z moralnimi pravili. Zato morajo biti s strani trenerja dani močnejši nagibi, spodbude in impulzi iz samega moralnega področja. Tudi laganje iz vljudnosti ali navade, neodkritosrčnost,  hinavščina in  tudi majhna obrekovanja (celo…

 • TRENINGI

  Kaj mora strokovna ekipa storiti za izboljšanje trenerskega dela……

   Vsebina: po konceptu klasičnega nemškega sistema; pojavljajo se  nove ideje in predvsem vprašanja na katera je treba odgovoriti…. Vzgojno-izobraževalni koncept kot osnova za delo v nogometu, Vrhunski nogomet in šola – skupaj pri podpori naših igralcev, Smernice in cilji naše šole nogometa, Kam gremo mi z našim nogometom, Zahteve v vrhunskem nogometu kot orientacija pri trenažnem delu, Zahtevani kriteriji in potek šole nogometa, Specifični nogometni temeljni treningi v šoli nogometa, Začetek specializiranih treningov v   šoli nogometa, Pravilne obremenitve v prehodnih treningih, Plan treningov in vrednotenje v šoli nogometa, Metodični principi za treniranje v šoli nogometa, Pravilne obremenitve, težišča na treningih in vzgojni smotri, Principi osebnostne podpore igralcev v šoli nogometa.…

 • TRENINGI

  Dva temeljna principa za treniranje igralcev mlajših kategorij

    Kako treniramo : Tako kot povsod drugod tudi pri nas v Sloveniji začnemo z treningi, ko so igralci vsaj malo sposobni slediti zahtevam trenerja. V osnovi delovanja pri treniranju moramo  upoštevati dva principa in sicer: Princip; prosta igra-  to pomeni, da je sama prosta igra najpomembnejša  in temeljna dejavnost treniranja ,skozi igro se igralec povezuje z ostalimi igralci in seveda tudi z igralci nasprotne ekipe, pridobiva izkušnje, izraža svoja občutja, razpoloženja in si razvija igralsko domišljijo. Prosta igra vodi igralca ki samoiniciativnemu delovanju, socialnemu vedenju, ga opogumlja in mu dopušča svobodo samostojnega odločanja v igri ter mu s tem krepi samozavest in gradi pozitivno  samopodobo, ki pa je seveda…

 • TRENINGI

  Osnovna pravilna načela treniranja v nogometu – 1.del

  Osnovna  pravilna  načela treniranja v nogometu: Kako z samovzgojo, negovanjem našega trenažnega dela v samem treningu uspemo na odgovarjajoči način krepiti in razvijati  voljo, emocije in mišljenje v nogometu ? Nogometna volja ; katere lastnosti moramo posebno izobraziti – kultivirati  če želimo ugodno delovati na impulze volje? Če razvijamo miren  način opazovanja, potem bo naša umirjenost, naš sprejem vsega kar je okoli nas ojačila  našo voljo. Če smo umirjeni bomo v samem treningu  močnejši; z jezo in  nestrpnostjo postajamo slabotnejši. To še posebej velja za igralce…. torej igralci so močni  če se umirjeno soočajo z vsako okoliščino; nasprotno pa njihova  volja postaja vse bolj slabotna, če stalno nekaj “godrnjajo” in…

 • TRENINGI

  Ali se dovolj zavedamo vseh vidikov tekmovalnosti…. 2.del

  2. Za uspešno tekmovanje pri ekipah U15 do članskih ekip  se izbira “uspešne v igri” to so večinoma poslušni, fizično razviti (akceleranti) in ekipe so polne igralcev, ki so zelo obremenjeni z rezultati, kar pa pomeni da ne razvijajo svojega ustvarjalnega potenciala. Tisti ki pa so “talentirani” so pa velikokrat   preveč  obremenjeni in se od njih zahteva prevelika odgovornost za trenutni rezultat  in zaradi tega hitro padejo v povprečje. Rešitev je v mentalnem treningu, ki pa je na žalost še vedno večinoma “tabu”  tema. 3. Povsem jasno je da ekipe od U15 navzgor morajo imeti zelo velik tekmovalni naboj, saj so to ekipe od katerih se zahteva  čimboljši rezultat…

 • TRENINGI

  Ali se dovolj zavedamo vseh vidikov tekmovalnosti…. 1.del

  Nekaj o problematiki stroke z vidika ustvarjalnosti v povezavi z trenerji; 1. Tisto kar najprej pade v oči pri trenerjih je precejšnje nerazumevanje kaj je tekmovalnost in kaj je razvoj igralca; Tekmovalnost je najbolj izražena v reku; “Rezultat ni vse, je edino kar velja”  in seveda kaj to pomeni v mlajših kategorijah; – treningi so podrejeni tekmam, ki  sledijo in vse je usmerjeno na pripravo na nasprotnika  in ni podrejenosti igralskih sposobnostim  in lastnostim  lastnih igralcev; – treniranje in “učenje” je velikokrat samo kopija treninga članskih ekip; to pomeni specializacijo posameznih pozicij ne glede nato da se za nekatere igralce sploh ne ve kaj je njihova pozicija glede na njihove…

 • RSA METODA

  V nogometu živimo, delamo, se gibljemo in obstajamo

  NEKAJ  O RAZVOJU V NOGOMETU Razvoj v nogometu poteka v spirali in sicer vedno naprej in proti “navzgor” in je torej vsak ovinek spirale  krog…torej namesto da “jamramo” ker  nimajo naši igralci nekih sposobnosti, ki bi jih želeli, morajo delati na sebi da bi jih “pridobili”.. Talent; to je moč v igralcu, ki omogoča razvoj, in ne samo razvoj latentnih predvidenih možnosti, ki evolucijo vsakega igralca delajo različno, ampak uvaja element originalnosti in ponudi ustvarjalnim sposobnostim področja v igri, da se lahko razvije “vrhunskost”. INVOLUCIJA; to je obdobje, ki je namenjeno doseganju samozavesti in graditvi nosilcev v nogometu, skozi katere se izraža igralec in z njim ekipa. EVOLUCIJA; to je…